Afgelopen donderdag zou in Zuilen een informatiebijeenkomst plaatsvinden over valgevaar bij ouderen. Helaas waren er geen aanmeldingen en heeft de organisatie besloten de bijeenkomst af te lassen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Pablo de Graaff van Medicort fysiotherapie, huisarts Trezie Aarns van Gezondheidscentrum De Brug en de Zuilense Apotheek. Mevrouw Aarns: “Ja, we hebben het verkeerd gedaan in de PR. We hadden onze namen op de folder moeten zetten en moeten vermelden dat het gratis en vrijblijvend was. Het was alleen maar een initiatief van ons.”

Na de zomer willen de organisatoren toch weer samenkomen om opnieuw te organiseren. “We moeten dan gaan samenwerken met sleutelfiguren zoals de wijkverpleegkundige en de praktijkverpleegkundige, zij kunnen de ouderen benaderen. Ook moeten we in iets van een krantje staan denk ik, en misschien vrijwilligers benaderen die veel met ouderen in aanraking komen om hen zo te bereiken. Het werk is niet voor niks geweest, de voorbereide presentaties kunnen we zo weer gebruiken en we hebben er nog steeds zin in.”

Na de zomer zullen de organisatoren dus weer samenkomen om te zorgen dat er dan wèl mensen op hun initiatief afkomen. Meer lezen over dit initiatief en organisatrice Trezie Aarns, lees dan dit interview met haar.