UTRECHT – Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het nieuwe tarievenvoorstel van sportlocaties. Dit nieuwe tarievensysteem houdt in dat verenigingen gaan betalen naar gebruik. De gemeente Utrecht vindt dat de verhoudingen nu scheef zijn, gebruikers voor veldsport betalen een stuk minder dan de gebruikers voor de binnensportlocaties. Dit wil de gemeente daarom evenwichtig gaan verdelen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de nieuwe tarieven, gaan deze naar verwachting per augustus 2017 in.

In november 2016 verscheen er al een concept van het tarievenvoorstel en die werd gedeeld met sportverenigingen in Utrecht. De verenigingen konden daarop reageren en vragen stellen aan de gemeente. Deze reacties zijn verwerkt in een nieuw voorstel, waarop het college van burgermeesters en wethouders akkoord heeft gegeven. In het voorstel worden verschillende veranderingen genoemd. Zo staat er onder andere dat de huurlasten van binnensportaccommodaties, zwembaden en atletiekbanen lager worden. Gymzalen en buitensportvelden worden echter weer duurder. Deze veranderende tarieven worden vastgelegd voor een periode van vier jaar.

Het nieuwe tarievenvoorstel heeft ook gevolgen voor de Sporthal Zuilen. Bij hen is er sprake van lager wordend tarief. Volgens het bestuur van de sporthal heeft het nieuwe tarievenvoorstel een positief effect. Zo kan de kleine zaal in het weekend gehuurd worden voor een daluurtarief. Onder andere raken hierdoor, naast de gewone sportverenigingen, ook ouderen en vriendenteams gestimuleerd gebruik te maken van de sporthal.