Onlangs publiceerde de Trouw een artikel over religieuze polygamie. Hieruit blijkt dat er maar liefst drie miljoen Nederlanders religieus polygaam zijn. Maar wie religieuze polygamie opzoekt op internet, zal weinig bronnen vinden. Om deze reden wil en gaat theoloog en onderzoeker Manuela Kalsky een tijdschrift maken over dit onderwerp. Een andere reden hiervan is dat religieus polygame mensen vaak hun eigen weg moeten zoeken hierin. Daar wil zij verandering in brengen. Religieuze polygamie houdt in dan mensen verschillende verhalen, normen en waarden of ideeën uit meerdere geloven halen.

Tariq (achternaam weggelaten i.v.m. privacy) is opgevoed door een islamitische vader en agnostische moeder. Hij gaat regelmatig met zijn vader naar moskee Ulu in Utrecht Zuilen. Hij vertelt over hoe het voor hem is gegaan om tussen deze twee ‘werelden’ te zijn opgevoed.

Heeft dit het (niet-)islamitisch zijn tussen jouw ouders ingestaan?
“Ten eerste: het huwelijk tussen mijn ouders is gestrand toen ik al twee jaar oud was. Een van de redenen hiervan is dat het botste tussen mijn vader zijn islamitische overtuigingen en mijn moeder die er niet in geloofde. Mijn vader is Marokkaans en ook geboren in Marokko. Hij heeft me redelijk vrijgelaten in of ik wilde geloven in de islam, maar hoopte wel dat ik islamitisch zou worden. Nog steeds ben ik niet streng religieus: ik doe wel mee aan de ramadan, maar zeer toegewijd ben ik niet. De familie van mijn vader staat daar anders in. Zij komen allemaal uit Marokko en strenger in het geloof. Zij vonden het bijvoorbeeld ook lastig dat mijn vader ging trouwen met een niet-islamitische vrouw. Er wordt door hen verwacht dat de vrouw uiteindelijk ook het islamitische geloof overneemt, maar dat deed mijn moeder niet. Mijn moeder heeft me net zoals mijn vader vrijgelaten in wat ik wil geloven. Ik ben blij dat zij mij allebei niet bepaalde dingen hebben ingeprent. Ze lieten het allebei open.”

Waarom koos je ervoor islamitisch te worden?
“Buitenom dat mijn vader het hoopte en de rest van mijn vader zijn familie dit verwachtte van mij, voelde ik het geloof in de islam zelf ook. Het is niet per se de verbondenheid, de houvast, maar het gevoel er voor mijzelf iets moois uit te halen. Ik kan goed meegaan in de dingen die worden gevraagd in de Koran. Veel van de dingen kreeg ik al mee in mijn opvoeding, dus naleven is niet te moeilijk. Verder maakt het mij blijer. Ik heb het idee dat ik gelukkiger in het leven sta omdat ik islamitisch ben. Ik ben blij dat dit mijn eigen keuze is geweest en niet die van mijn ouders.”

Wat vind je mooi aan andere geloven en wat zou je hieruit kunnen halen?
“De islam, het christendom en Jodendom lijken op elkaar. Ik denk dat we redelijk dezelfde normen aan waarden hebben, dus ik zou me niet gauw verdiepen in andere geloven. Het hindoeïsme en boeddhisme heb ik mij niet in verdiept, eigenlijk weet ik ook niet zo goed waarom ik dat heb laten liggen. Ik denk dat in ieder geloof iets moois zit.”

Zou je omgeving vreemd opkijken als je iets uit een ander geloof hebt overgenomen?
“Het maakt mij niet uit of mijn omgeving vreemd zou opkijken. Wat de islam ook meegeeft is dat je respect moet hebben voor elkaar. Welke geloofsovertuiging, culturele achtergrond of wat dan ook hebt. Als iemand er iets over zou zeggen zou ik diegene daarop wijzen. Het is aan jezelf en een ander welke religieuze keuzes je maakt in het leven. Ook als dit niet geheel aansluit op de islam.”

Wil jij je kinderen opvoeden met een geloof?
“Niet per se. Ik vind het belangrijk dat zij uiteindelijk zelf beslissen wat zij willen. Ik heb op een bepaalde leeftijd verhalen en boeken gelezen over de islam en kwam tot de conclusie dat ik wilde gaan geloven. Ik denk dat mijn kinderen net zoals ik nieuwsgierig zullen zijn en zelf onderzoeken wat zij willen. Ik zal ze vertellen over de islam, maar ook dat er andere geloven zijn waar zij zich eerst in moeten verdiepen voordat ze een keuze maken tussen een religie of dat ze überhaupt wel religieus willen zijn. Ik ben vrij opgevoed en dit was voor mij heel fijn. Dit wil ik voor mijn kinderen precies hetzelfde doen.”