Afgelopen woensdag is bekend geworden dat veertien agenten de wijk Overvecht verlaten. Nadien heeft het AD gemeld dat burgemeester Van Zanen onderzoek gaat doen naar de gevolgen voor de wijk. De agenten zouden deels weggaan door gebrek aan doorgroeimogelijkheden.

Doordat er agenten weggaan blijft er een kleiner team achter in Overvecht, waar al relatief veel criminaliteit is. De WijkWijzer uit 2016 van de gemeente Utrecht zegt het volgende over de criminaliteit in Overvecht: ‘’Overvecht, Noordwest en Zuidwest scoren op veiligheidsgebied het meest ongunstig. Er zijn relatief veel woninginbraken en geweldsincidenten, veel bewoners die zich wel eens onveilig voelen in hun buurt en veel bewoners die vaak jongerenoverlast ervaren.’’ Dit maakt het nog ernstiger dat veertien agenten weggaan uit de wijk.

Ook bewoners in de wijk zijn verontwaardigd over het vertrek van de agenten. ‘’Ik denk dat als er niet direct vervanging komt, het zeer zeker ten koste van de veiligheid gaat. Dus nog meer criminaliteit en onveiligheid. ‘’