Afgelopen donderdagavond waren de algemene beschouwingen van de Utrechtse gemeenteraad. Hier liet de Partij van de Arbeid zich als oppositiepartij kritisch uit over het beleid omtrent de sociale woningbouw in Utrecht. Coalitiepartner GroenLinks sprak juist over dit onderwerp als een succesverhaal en ChristenUnie viel GroenLinks hier op aan, zo schreef RTV Utrecht.

Ruben Post, fractievoorzitter van de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad, zegt dat zijn fractie van mening is dat de gemeente een pas op de plaats moet maken bij de verkoop van sociale huurwoningen. “In principe zijn wij helemaal niet tegen de verkoop van sociale huurwoningen. PvdA vindt dat het helemaal niet verkeerd is wanneer er in een wijk als Overvecht sociale huurwoningen worden verkocht, dat zorgt namelijk voor een diverser huizenaanbod in deze wijk. Echter, op dit moment is er sprake van een groot gebrek aan sociale huurwoningen.” Naast dat de verkoop hiervan een halt zou moeten worden toegebracht, zou er veel meer gebouwd moeten worden volgens de PvdA.

Coalitiepartij van de gemeente, GroenLinks, spreekt daarentegen juist van een positieve omslag. “Wij zijn zeer enthousiast over de huidige situatie waarin de bouw van sociale huurwoningen toeneemt, terwijl dit de afgelopen jaren juist afnam”, reageert Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks. Deze partij sluit zich verder volledig aan bij de PvdA als het gaat om het staken van de verkoop van sociale huurwoningen. “In het verleden hebben wij moties ingediend om de verkoop te stoppen in de populaire wijken, zoals de binnenstad, maar deze zijn er nooit doorgekomen door een partij als D66.”¬†

Fractievoorzitter Tim Schipper van de SP, coalitiepartij, reageerde als volgt: “Vanaf 1946 heeft PvdA altijd de wethouder Wonen geleverd, tot 2014. Sindsdien zijn er zo’n 7.000 sociale woningen verkocht, plat gegaan of geliberaliseerd. Dat was niet zo’n goed idee. We moeten een inhaalslag maken, want de stad groeit en ook de behoefte naar sociale woningbouw groeit.”

De vraag naar sociale huurwoningen groeit inderdaad. Er kan momenteel maar aan 83%, een jaar eerder was dat nog 84%, van de vraag worden voldaan, zo¬†onderzocht de Lokale Monitor Wonen, landelijk is dan 87%. Ook de ChristenUnie reageerde kort en benadrukte dat het tekort veel te groot is en er hier in de toekomst meer aan gedaan moet worden dan de ‘veilige’ plannen die de gemeente nu op tafel legt.