OVERVECHT – Op woensdag 18 april vond op de Gageldijk de eerste van een tweetal bijeenkomsten
over de toekomst van het Noorderpark-Ruigenhoek plaats. Op uitnodiging van verschillende partners die het gebied onderhouden, wordt onder leiding van twee kwartiermakers met belanghebbenden een toekomstbeeld voor het park neergezet.

In 2016 is door de verschillende gebiedspartners waaronder de Gemeente Utrecht en Staatsbosbeheer proces gestart om het park te verbeteren. Dit proces is gestart, omdat het park (nog) niet volledig en niet optimaal benut wordt. Een verbeterpunt volgens de kwartiermakers is bijvoorbeeld: ‘het benadrukken van de historische waarde van het park’. In december vorig jaar hebben de kwartiermakers een overzicht van de wensen van de belanghebbenden gepubliceerd, hierin is onder andere beschreven waarom het park uniek is en welke verbeteringen er in de toekomst noodzakelijk zijn. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interviews met zeventig betrokkenen waaronder buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Tijdens de bijeenkomst is er aan de buurtbewoners een ontwikkelingsplan voor het park gepresenteerd en daarnaast was er ruimte voor discussie. Volgens kwartiermaker Lara Simons was de opkomst hoog, naar schatting waren er ongeveer vijftig mensen aanwezig. “Het was een goede avond met veel interessante gesprekken. Natuurlijk zijn er flinke discussiepunten op tafel gekomen maar daar zijn deze avonden juist voor. Al met al bracht de avond veel positieve energie”, vertelt Simons.

De vervolgbijeenkomst zal op 10 mei plaatsvinden. Tijdens deze vergadering worden de uitkomsten van de eerste bijeenkomst vastgelegd in een advies voor de toekomst van het park. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst kan hier.