“Vrijheid van godsdienst moet voor iedereen gelijk zijn. Wij zijn één bevolking, één Nederland.”

“Vrijheid van godsdienst moet voor iedereen gelijk zijn. Wij zijn één bevolking, één Nederland.”

Afgelopen mei was er een opvallende zaak in het nieuws: een moslima werd gekort op haar uitkering door gemeente Utrecht wegens het weigeren van het afdoen van haar niqab tijdens de werkcursussen. De rechter heeft de gemeente zijn gelijk gegeven, terwijl de dame vond dat het dragen van een niqab tijdens werkcursussen onder de godsdienstvrijheid valt. Hoe kijken andere moslims hiertegen aan, die zelf gematigdere geloofskleding dragen? Studente en moslima Fatiha spreekt hierover en geeft haar visie op dit verhaal.

‘Het zou geweldig zijn als Ondiepers van elkaar leren.’

‘Het zou geweldig zijn als Ondiepers van elkaar leren.’

In de Utrechtse wijk Ondiep staan veel verschillende soorten huizen die ook allemaal verschillende bewoners aantrekken. Vanuit de traditionele Ondiepers word er hierdoor gesproken over een tweedeling. Verslaggeefster Sammie Vries sprak met Lucas de Boer (45). Hij is manager wonen bij woningcorporatie Mitros.

Maarten Koning (D66) wil perrontrappen op de Moreelsebrug

Maarten Koning (D66) wil perrontrappen op de Moreelsebrug

Actiegroep ‘Utrecht Fossiel Vrij’ is een petitie gestart om perrontrappen te plaatsen aan de Moreelsebrug, zodat reizigers niet meer via Hoog Catharijne naar het station hoeven te lopen. Hier heeft de eigenaar van Hoog Catharijne, vastgoedbedrijf Klépierre bezwaren tegen omdat zij zoveel mogelijke reizigers door het winkelcentrum wil 'loodsen'. D66-raadslid Maarten Koning is sympathisant van de petitie en zet zich actief in voor de perrontrappen.

“Ik denk dat de kinderraad heel belangrijk is. De kinderen kunnen zich laten horen en er wordt naar ze geluisterd.” – Sushma Bhatti

“Ik denk dat de kinderraad heel belangrijk is. De kinderen kunnen zich laten horen en er wordt naar ze geluisterd.” – Sushma Bhatti

Eens per jaar vindt de Utrechtse stedelijke kinderraad plaats. Kinderen uit verschillende kinderwijkraden komen dan samen om te praten over onderwerpen die spelen in Nederland en Utrecht: fijne speelplaatsen, beter contact met ouderen, hoe om te gaan met zwervers en asielzoekers. Woensdag 17 mei was het weer zover. Sushma Bhatti, sociaal makelaar…

Algemene beschouwingen gemeenteraad: discussie over de sociale woningbouw

Algemene beschouwingen gemeenteraad: discussie over de sociale woningbouw

Afgelopen donderdagavond waren de algemene beschouwingen van de Utrechtse gemeenteraad. Hier liet de Partij van de Arbeid zich als oppositiepartij kritisch uit over het beleid omtrent de sociale woningbouw in Utrecht. Coalitiepartner GroenLinks sprak juist over dit onderwerp als een succesverhaal en ChristenUnie viel GroenLinks hier op aan, zo schreef RTV Utrecht.

Rustig op kermis Zuilen

Rustig op kermis Zuilen

ZUILEN – De rust op het Springerpark aan de van Heukelomlaan wordt van 10 tot en met 14 mei vervangen door hard gegil, de geur van oliebollen en harde beats uit de hitparade. De kermis in Zuilen is geopend, dit zou betekenen dat er elke dag vanaf twee uur ’s middags tot tien uur ’s avond plezier is voor jong en oud. Toch lijkt de kermis rond acht uur al vrij rustig, er zijn niet zo veel mensen meer.

Moreelsebrug: symbool voor duurzame stad

Moreelsebrug: symbool voor duurzame stad

Koen Helwegen (24) is een van de initiatiefnemers van een petitie waarin wordt aangedrongen om de treinperrons door middel van trappen vanaf de Moreelsebrug bereikbaar te maken. De perrontrappen waren een onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp. Maar Klèppiere, de eigenaar van Hoog Catharijne, houdt de aanleg hiervan tegen. Deze petitie vormt de aftrap van de campagne Utrecht Fossielvrij. Dit, omdat Utrecht Fossielvrij denkt dat de perrontrappen helpen om Utrecht autovrij te maken. Utrecht Fossielvrij is een actiegroep die de stad Utrecht wil motiveren om voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. ‘De Moreelsebrug mét trappen is een mooi symbool voor een autovrije, duurzame stad’, aldus Koen Helwegen.

Subsidiekraan gaat dicht voor Museum van Zuilen

Subsidiekraan gaat dicht voor Museum van Zuilen

ZUILEN - Het Museum van Zuilen moet op zoek naar nieuwe financiers. Het museum aan de Amsterdamsestraatweg krijgt in het nieuwe jaar geen geld meer van het initiatievenfonds omdat dit fonds een project maximaal drie jaar financieel steunt. Museumdirecteur Wim van Scharenburg hoopt op een nieuwe sponsor.

‘’Lid worden van een politieke partij voelt als een huwelijk‘’

‘’Lid worden van een politieke partij voelt als een huwelijk‘’

Het aantal lidmaatschappen van politieke partijen in Nederland neemt af. Begin 2016 was het ledenaantal nog nooit zo laag als net na de Tweede Wereldoorlog. Overigens is er toch in sommige jaren een lichte stijging te zien. Dit zijn de jaren waarin er Tweede Kamerverkiezingen zijn. Er is dan meer aandacht voor politiek waardoor mensen sneller lid worden om ‘hun’ partij een hart onder de riem te steken. In aanloop naar de afgelopen verkiezingen was deze trend ook zichtbaar. Uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen blijkt dat op 1 januari 2017 de politieke lidmaatschappen met 0,9% is toegenomen ten opzichte van 1 januari 2016.

“Ik denk dat er een reëel risico is dat we nu afstevenen op een burgeroorlog”

“Ik denk dat er een reëel risico is dat we nu afstevenen op een burgeroorlog”

D66 is dit jaar met 4,9 % gegroeid in Utrecht, ten opzichte van 2012. David (25) woont in Utrecht en was vroeger lid van D66 maar heeft zich sinds vorig jaar uitgeschreven. Hij was actief bij de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) en is daar inmiddels niet actief meer. Hij studeert Europese Studies aan de UVA en heeft hiervoor toegepaste taalkunde in België gestudeerd. Dit jaar heeft hij op CDA gestemd en hier bewust voor gekozen. Verslaggeefster Lara Lessing sprak met David over de groei van D66, de afname van het ledenaantal van politieke partijen en zijn migratiestandpunt.

CDA streeft naar toepasselijke voorzieningen en omgeving voor ouderen

CDA streeft naar toepasselijke voorzieningen en omgeving voor ouderen

Het CDA-Utrecht streeft in de toekomst naar het creëren van een omgeving voor ouderen met voorzieningen en een passelijke openbare ruimte. Zowel voor Utrecht Noord, waar veel ouderen wonen, als voor andere wijken in Utrecht. De focus ligt hierbij erop om de vereenzaming onder ouderen tegen te gaan en toegankelijkheid van de openbare ruimte makkelijker te maken.

Spanning op de stembureaus

Spanning op de stembureaus

Om 21:00 is het dan zover. Het tellen van de stemmen kan gaan beginnen. Op de stembureaus in zorgcentrum Careyn Rosendael aan de Indusdreef in Overvecht zijn ze er klaar voor. Dit keer waren er twee stembureaus in het zorgcentrum, vanwege de verbouwing van sportschool Body Conditioning aan de Ammandreef, zo weet…

Minister Kamp ondertekent Green Deal

Minister Kamp ondertekent Green Deal

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs, 9 maart, samen met dertig gemeenten en vijf netbeheerders en de twaalf provincies een Green Deal ondertekent. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Met deze deal wordt een eerste stap gezet in de...