Veel mensen kennen Overvecht als een probleemwijk waar de criminaliteitscijfers erg hoog zijn. Het gevoel van onveiligheid onder de inwoners is het hoogst in de wijk Overvecht. En dit zien we terug in de resultaten uit de WijkWijzer. Om deze buurt op te krikken is er een plan ontwikkeld genaamd De Versnelling van Overvecht. We nemen een kijkje naar hoe dit plan is ontstaan, wat de werkzaamheden van de gemeente Utrecht zijn en we spreken met buurtbewoners over onder andere veiligheid.

Het eerste wat bij mensen opkomt als ze aan Overvecht denken is diefstal, onveilig, laagopgeleide mensen en noem maar op. En volgens de laatste WijkWijzer klopt deze hypothese. Ongeveer 44% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in hun eigen buurt en zo’n 32% van de inwoners hebben vaak last van jongeren op straat. Verder is Overvecht ook de wijk met het hoogste aantal werklozen en heeft 18,2% van de huishoudens een bijstandsuitkering. Ook wonen er in Overvecht, in verhouding met de rest van Utrecht, veel 55-plussers. Op sociale cohesie scoort de buurt opnieuw het laagst; dit gaat over hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan.

Veel buurtbewoners investeren in de wijk. In de cijfers is er een vooruitgang te zien, maar dit merken niet alle bewoners van Overvecht. Zo zegt scholiere Nevra (15): “Ik voel me nog wel eens onveilig, vooral als er hangjongeren zijn. Mijn tactiek is ze dan op dat moment niet aankijken, want dan zien ze dat ik geen aandacht wil. Verder ben ik er eigenlijk wel aan gewend (helaas), er gebeuren regelmatig nare dingen.”

De Versnelling van Overvecht is een plan dat is samengesteld door bewoners, wijkprofessionals en gemeente Utrecht, om de ontwikkeling van de wijk te bevorderen. Er is 10,2 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project, dit is een grote investering. Het plan wordt als volgt uitgelegd: “Met De Versnelling van Overvecht werken we aan een gezonde wijk waar veiligheid, burgerkracht en samenwerking centraal staan. De gemeente investeert daarom extra geld in werk en ondernemerschap, in talentontwikkeling van jongeren, opvoeden, veiligheid en werkt samen met bewoners en wijkprofessionals aan een wijk waar mensen gezond zijn.” In het jaar 2016 is de inzet begonnen en is er een start gemaakt aan de eerste fase. En nu, in 2019, starten ze met de zogenoemde integrale kansen. Dit zijn kleinere projectjes voor verschillende ontwikkelingen.

De integrale kansen
Gemeente Utrecht

De Versnelling van Utrecht is een mooi initiatief, vindt Merve Unal. “Maar ik zie geen grote vooruitgang”, zegt ze. Merve (18) is student en woont al twee jaar in Overvecht. “Het is een bijzondere wijk, heel veel verschillende mensen en er gebeurt altijd wel wat. Maar ik ervaar het niet als zodanig negatief, hoe de buitenwereld Overvecht wel ziet.”