Eens per jaar vindt de Utrechtse stedelijke kinderraad plaats. Kinderen uit verschillende kinderwijkraden komen dan samen om te praten over onderwerpen die spelen in Nederland en Utrecht: fijne speelplaatsen, beter contact met ouderen, hoe om te gaan met zwervers en asielzoekers. Woensdag 17 mei was het weer zover. Sushma Bhatti, sociaal makelaar bij Me’kaar, vertelt aan utrechtnoord.hu.nl over de werking, organisatie en waardevolle positieve gevolgen die de stedelijke kinderraad heeft.

Sushma Bhatti
Sociaal makelaarsorganisatie Me'kaar

Sociaal makelaars zijn verbindende factoren in de wijk die actieve bewoners ondersteunen bij het creëren van een prettige buurt, Me’kaar is de organisatie van sociaal makelaars in Utrecht Noord. De stedelijke kinderraad in Utrecht bestaat al meer dan tien jaar en is ooit ontstaan vanuit initiatief van de gemeente. Kinderen uit de bovenbouw van basisscholen worden door hun klasgenoten gekozen om deel te nemen aan de kinderraad in hun wijk. De kinderraden zijn opgezet om kinderen een plaats te geven om te praten over kwesties die hen aangaan of interesseren. Sushma Bhatti: “Het is aan iedere kinderraad in Utrecht zelf om te bepalen wie er naar het stadhuis gaan. Ze stemmen en kiezen, we leggen dat bij hun neer. In sommige raden wordt echt gestreden, maar uiteindelijk kiest de raad zelf democratisch wie er gaan.” In het stadhuis presenteren de kinderen hun ideeën aan de burgemeester en de aanwezige raadsleden, waar er voor al deze aanwezigen de ruimte is elkaar vragen te stelen of met elkaar in discussie te gaan.

De stedelijke kinderraad: de voorbereiding

Sushma en de andere sociaal makelaars en begeleiders ondersteunen alles wat betrekking heeft op de kinderraden in Utrecht. “Wij faciliteren, maken ruimte beschikbaar in buurthuizen en gaan met die kinderen aan de slag. We oefenen met ze over hoe de kinderen hun plannen presenteren: hoe ga je staan, hoe keek je het publiek aan? We kijken samen met de kinderen naar welke thema’s zij belangrijk vinden, wat speelt er in de wijk? Dan gaan de ze weer terug naar school om daar de onderwerpen met elkaar te bespreken. Dan kijken we met de kinderraden naar eventuele plannen die ze willen gaan uitvoeren, en of wij daar dan een rol in kunnen spelen. We bekijken of we daar dan weer mensen van de gemeente en het wijkbureau bij kunnen betrekken.”

De stedelijke kinderraad wordt ieder jaar voorgezeten door de burgemeester. Daarom werkte Sushma dit jaar uitgebreid samen met de griffiesecretaris van het stadhuis, Mieke Tiwon. “Alles werd met Mieke afgestemd. De ruimtes werden via haar gereserveerd in het stadhuis, het draaiboek, maar ook alles voor de burgemeester natuurlijk. Hij wil alle kinderen bij naam kunnen noemen. Mieke heeft ook gekeken naar welke gemeenteraadsleden aan kunnen schuiven bij bepaalde thema’s die besproken gaan worden, omdat zij daarmee werken binnen de raad. Daarom zat er ook een aantal gemeenteraadsleden bij. Zij vinden het niet alleen heel leuk om bij zoiets betrokken te zijn, maar hebben ook nog iets met de thema’s die besproken worden, want wie weet zit er wel een plan bij waar zij iets mee kunnen.”

Sushma werkt met veel plezier met de kinderen aan de kinderraad

“Het hele coördineren, regelen, organiseren dat is leuk, dat past bij mij. Ook vind ik het hele principe van de kinderraad, dat kinderen hun stem kunnen laten horen, hartstikke mooi. Dat het ook een plek krijgt binnen het stadhuis. En dat ze ook dus uitgenodigd worden om in het stadhuis hun plannen te presenteren in plaats van ergens in een lokaaltje op school of in een buurthuis!”

“Ik denk ook wel dat de kinderraad heel belangrijk is. De kinderen kunnen zich laten horen en er wordt naar ze geluisterd. Daarnaast zien de inwoners van Utrecht dat er niet alleen van bovenaf over beleid wordt nagedacht door de gemeente, maar dat er ook echt input uit de mensen zelf gehaald wordt, uit de buurt. Dat ze kinderen vervolgens ook betrekken bij bepaalde bijeenkomsten, ik denk dat dat heel positief is.”

Na de stedelijke kinderraad:

Naar aanleiding van de bijeenkomst wil Peter van Corler, gemeenteraadslid van GroenLinks, graag een keer aansluiten bij de kinderraad van Utrecht West om met de kinderen in gesprek te gaan over een van de onderwerpen die zij presenteerden. Ook Ruben Post, gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid, heeft Sushma benaderd. Hij wil graag met een kinderraad in gesprek over hoe om te gaan met armoede bij kinderen.

Er wordt ook daadwerkelijk iets gedaan met de input: “Een paar jaar geleden was er bij de stedelijke kinderraad een presentatie over de Amsterdamsestraatweg, over de snelheid daar. Ik weet dat ze er nu mee bezig zijn om daar ook de snelheid aan te passen en te verlagen. Daar willen ze dan ook de kinderen bij betrekken, om na te denken over de ideeën. Dat is heel belangrijk voor de kinderen om door te hebben, te weten dat er iets met hun plannen gebeurt.”

De verschillende deelnemers:

Sushma was erg blij met de gevarieerde groep kinderen die bij de bijeenkomst aanwezig was. “De deelnemers kwamen uit heel verschillende wijken: Overvecht, Zuilen, West, Oost, allemaal wijken met heel verschillende doelgroepen en veel verschillende thema’s die daar spelen. Ik vond het lekker multicultureel. Er zaten onder andere Nederlandse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse kinderen, er zat van alles. Ik weet bijvoorbeeld van West dat er een meisje bijzat dat het echt heel spannend vond, maar toch is zij meegegaan naar die stedelijke kinderraad. Ze vond het heel spannend om daar te presenteren voor de burgemeester. Je hebt er een aantal zitten die gewoon heel mondig zijn, die niet zenuwachtig zijn. Zij was dat wel, maar toch staat ze daar. Het is niet alleen een bepaalde groep van hetzelfde soort kinderen. Alles door elkaar, het is niet zo dat alleen de kinderen die per se het beste kunnen presenteren er staan. We proberen als organisatie te stimuleren dat het voor iedereen is.

Sushma moet de organisatie volgend jaar tot haar grote spijt weer overdragen:

“Er gaat weer een andere sociaal-makelaarsorganisatie over het volgende seizoen, dat vind ik erg jammer. Ik zou het zeker volgend jaar nog een keer willen doen, ik vind het helemaal leuk.”

Ook kinderwijkraad Overvecht presenteerde zijn plannen in het stadhuis, lees daarover meer in het volgende nieuwsbericht: http://utrechtnoord.hu.nl/kinderraad-overvecht-presenteert-maatschappelijke-onderwerpen-op-stedelijke-kinderraadsbijeenkomst/