ZUILEN - De onveiligheid aan de Amsterdamse Straatweg is de gemeente Utrecht en de bewoners van de straat al jaren een doorn in het oog. Vooral het hard rijdend verkeer zorgt voor hachelijke omstandigheden op de weg. Beide partijen zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan, om oplossingen te zoeken voor deze alarmerende situatie. Uit deze gesprekken heeft de gemeente nu twee oplossingen op tafel liggen waaruit bewoners kunnen kiezen.

Het gedeelte dat wordt aangepakt ligt tussen het Paardenveld en de Marnixlaan/St. Josephlaan. “Naar aanleiding van gesprekken met bewoners, zijn wij op twee verschillende ontwerpen gekomen. Deze ontwerpen moeten het grootste probleem, de snelheid van het verkeer, oplossen”, zegt Denny van Beusekom van adviesbureau Goudappel Coffeng.

Op het eerste gezicht lijken de plannen op elkaar, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Het eerste ontwerp legt de nadruk op het mengen van het verkeer. Hierbij hebben voetgangers meer ruimte en de fietsers delen de weg met het autoverkeer.

Bij het tweede onderwerp is het verkeer juist gescheiden van elkaar. De fietsers hebben dan genoeg ruimte zonder dat zij last hebben van de overige weggebruikers.

Beide plannen voorzien in de aanleg van pleinen met veel groen en veilige oversteekplaatsen voor het voetverkeer. Om de verkeersveiligheid nog verder te vergroten worden de zebrapaden en parkeervakken verhoogd.

Bewoners van de straat hebben elk hun eigen voorkeur voor de plannen. “Zelf vind ik de gescheiden rijbanen veiliger, want het plan met het gemengd verkeer vind ik te gevaarlijk voor spelende kinderen”, vertelt meneer Westdijk. “Het is net een racebaan hier”, benadrukt Josien Bremen “Zelf geef ik de voorkeur aan het ontwerp van het gemengde verkeer, omdat dat plan ervoor zorgt dat het snelle rijden wordt ontmoedigd voor automobilisten. Wel vraag ik mij af of dat haalbaar is.”