In de Voorjaarsnota 2017 van de Gemeente Utrecht wordt geschreven over de sociale woningbouw: van de nieuw te bouwen woningen in de komende jaren zou (bijna) 35% bestaan uit sociale huurwoningen. Echter, na vragen van ChristenUnie, blijkt dit iets anders te zitten.

Het college van de gemeente richt zich op een percentage van 35 procent aan nieuwe sociale huurwoningen in Utrecht bij nieuwbouwprojecten. Sociale huurwoningen zijn woningen met een maandhuur van onder de €710. ChristenUnie vroeg na het presenteren van de Voorjaarsnota waar dat cijfer van 35% op gebaseerd was. Wat blijkt: van dit percentage is de helft, 18%, studentenwoningen. Tijdens de algemene beschouwingen liet ChristenUnie zich hier kritisch over uit. Utrechtnoord.hu.nl vroeg reactie aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Maarten van Ooijen: “Na het lezen van de voorjaarsnota zijn er schriftelijk vragen gesteld over die 35% aan sociale huurwoningen. Dat hiervan 18% studentenwoningen is vind ik heel kwalijk. Feitelijk gezien, qua huurprijs, valt het onder sociale huurwoningen, maar het is de vraag of we mensen die recht hebben op een sociale huurwoning, een studentenwoning aan willen bieden. Dit zijn totaal verschillende dingen.”

Hier reageert Heleen de Boer, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks als volgt op: “Het tekort aan sociale huurwoningen is op het moment zo groot, dat het in sommige gevallen zo is dat mensen die recht zouden hebben op een sociale huurwoning in een studentenwoning terechtkomen. Dit is totaal geen wenselijke situatie, maar feit blijft dat er veel nieuwe sociale huurwoningen bijkomen en dat is nodig.” Onder deze 35 procent vallen dus ook studentenwoningen, maar GroenLinks is van mening dat er al winst wordt geboekt omdat er in ieder geval ook meer sociale huurwoningen gebouwd worden.

Fractievoorzitter Tim Schipper van coalitiepartij SP reageert: “Ik heb de cijfers opgevraagd en voor de verschillende wijken van Utrecht nagerekend. Nergens raakt het percentage sociale huurwoningen van de nieuwbouwprojecten de 30%, het is niet handig dat de studentenwoningen worden meegeteld in het percentage dat in de Voorjaarsnota genoemd wordt en wat GroenLinks uitdraagt. Hoe dan ook, er moeten grote slagen gemaakt worden en we moeten heel veel sociale huurwoningen gaan bijbouwen.”