Nelleke Wuurman is op 78-jarige leeftijd overleden. Op 26 februari heeft Overvecht afscheid van haar moeten nemen door een tragisch ongeluk, ze viel van de trap. Nelleke was actief in de wijkraad van Overvecht en was een bekend gezicht voor velen. Ze was een van de meest gedreven mensen die de Utrechtse wijk leefbaarder wilde maken.

De inwoners van Overvecht noemden haar ‘moeder van Overvecht’, en op haar uitvaart werd ze ook ‘hoedster van Overvecht’ genoemd. Nelleke komt oorspronkelijk uit Baarn, waarna ze in de jaren 70 met haar echtgenote naar Overvecht is verhuisd. Zij was een fanatiekeling en hield zich bezig met veel zaken in de wijk en ze heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet om er iets moois van te maken. Ze wist wat ze wilde en stond sterk in haar schoenen. Nelleke had een uitgesproken mening en keek iedereen op de vingers. Ze schroomde niet om er wat van te zeggen en dat sierde haar, aldus de buurtbewoners. Ook protesteerde ze fel tegen de komst van de nieuwe tippelzone en was ze vorig jaar te zien in de documentaireserie van BNNVARA, Typisch Overvecht.

Als waardering voor haar inzet kreeg Nelleke de Speld van de stad Utrecht. Ze hield zich vooral bezig met zaken rondom welzijn, onderwijs gezondheid en ruimtelijke ordening. Ze stond voor een groen Overvecht. Ook was ze een voorbeeld door als 70-jarige intensief deel te nemen aan verschillende bijeenkomsten en deed zij organisatie van activiteiten voor buurtbewoners. Haar trost voor Overvecht was zo groot dat als er iets negatiefs over de wijk werd gepubliceerd, ze gelijk de journalist opbelde. Haar familie en vrienden zeiden vaak dat ze naar een betere wijk moest verhuizen. Maar Nelleke hield van de multiculturele wijk en wilde zich inzetten voor alle problematiek.

De bewondering die veel mensen voor Nelleke hebben beschrijven ze als volgt; de Overvechter Leo Stroeven zei: “Nelleke kwam op voor de belangen van Overvecht, en haar hart klopte voor alle wijkbewoners. Vandaar deze ode aan deze bijzondere en krachtige vrouw.” En ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen bewonderde haar trots voor de wijk Overvecht: “Ik ken haar zeker al 25 jaar. Een echte onderwijzeres. Groot respect voor een zeer geëmancipeerde overtuigde Utrechter, die haar hart aan de stad en aan Overvecht had verpand. Nelleke, rust zacht.”