Actiegroep ‘Utrecht Fossiel Vrij’ is een petitie gestart om perrontrappen te plaatsen aan de Moreelsebrug, zodat reizigers niet meer via Hoog Catharijne naar het station hoeven te lopen. Hier heeft de eigenaar van Hoog Catharijne, vastgoedbedrijf Klépierre bezwaren tegen omdat zij zoveel mogelijke reizigers door het winkelcentrum wil 'loodsen'. D66-raadslid Maarten Koning is sympathisant van de petitie en zet zich actief in voor de perrontrappen.

De Moreelsebrug past in het vernieuwde stationsgebied in Utrecht. In december 2016 werd de Moreelsebrug onder veel belangstelling, geopend door wethouder Victor Everhardt, onder andere verantwoordelijk voor het stationsgebied. De brug zorgt voor een verbinding tussen de Croesestraat en de Mariaplaats. Hierdoor ontstaat er een route tussen de historische binnenstad en de woongebieden en kantoren aan de westkant van het spoor.

Voor veel mensen is de Moreelse brug een ‘short-cut’ naar de binnenstad. “Het is een prachtige brug die past bij de moderne uitstraling die Utrecht Centraal de afgelopen jaren heeft gekregen. Het moderne design van de brug is met veel precisie bedacht en de bomen op de brug geven het ook nog eens een groen uiterlijk. Het was een kostbare investering die wat ons betreft nu nog niet optimaal benut wordt”, vertelt Koning.

Perrontrappen

Volgens D66 zou de plaatsing van de trappen bijdragen aan optimaal gebruik van het station: “Wij, als gemeente Utrecht, zouden fiets- en loopverkeer en het gebruik van openbaar vervoer zoveel mogelijk moeten bevorderen. Ook zouden overstapmogelijkheden voor de Utrechters moeten worden verbeterd. We hebben een prachtig modern station wat midden in ons land ligt, de perrontrappen zouden dit station afmaken.”

D66 heeft, net als de PvdA en de ChristenUnie vanaf het begin, gepleit voor perrontrappen. In de ontwerpen die architectenbureau Cepezed maakte, is ook rekening gehouden met de optionele plaatsing van trappen. “Er moet een kleine aanpassing worden gedaan om plaats te maken voor de ov-chipkaartpoortjes maar verder is er in het oorspronkelijke design rekening gehouden met de trappen”, aldus Koning.

Klépierre

Het Franse bedrijf Klépierre is eigenaar van tientallen winkelcentra verspreid over heel Europa. Met de overname van de Nederlandse onderneming Corio werd Klépierre in 2015 eigenaar van Hoog Catharijne. “Klépierre wil de perrontrappen niet plaatsen omdat zij zoveel mogelijk publiek door Hoog Catharijne willen laten lopen. Natuurlijk snap ik dat, maar ik vind het niet heel logisch. Het publiek dat namelijk gebruik maakt van de Moreelsebrug komt voornamelijk uit het westen van de stad, zij maken dus waarschijnlijk minder gebruik van de route die door Hoog Catharijne loopt.”

D66 heeft contact met Klépierre en begrijpt ook de houding van het bedrijf: “Tot nu toe vinden wij de houding van het bedrijf erg star. Maar tegelijkertijd zien wij ook het belang van het bedrijf als partner van onze stad. Klépierre heeft sinds de overname ontzettend veel geld geïnvesteerd in het winkelcentrum en dat is erg belangrijk voor Utrecht. Maar het een sluit het ander niet uit. Het feit dat Klépierre zoveel voor onze stad doet, betekent niet dat ze doen en laten wat ze zelf willen.”

“De samenwerking met Klépierre voelt vaak een beetje krom. Nu is het zo dat de gemeente vaak meegaat met de wensen van Klépierre terwijl dit andersom vaak lastig is, zoals nu bij het probleem rond de Moreelsebrug. De samenwerking tussen de gemeente en bijvoorbeeld de Jaarbeurs of de Universiteit verloopt veel voorspoediger, hierbij staat het verbeteren van onze stad centraal”, vertelt Koning. D66 hoopt dat de houding van Klépierre in de toekomst zal veranderen zodat wij de stad samen mooier en aantrekkelijker kunnen maken.

Veiligheidsrisico

Een ander middel wat de politieke partij nog ‘achter de hand’ heeft is het veiligheidsrisico. “ProRail heeft al aangegeven dat wanneer er bij een maximumaantal reizigers een noodsituatie op het station is, nog een extra uitgang nodig is. Naar verwachting zal het station dit aantal reizigers over een paar jaar bereiken.” Met dit extra middel kunnen volgens de D66-er de trappen worden afgedwongen, dit zou dan op last van de veiligheidsdiensten zijn.

Petitie

Op 28 maart 2017 startte de actiegroep ‘Utrecht Fossiel Vrij’ een petitie om perrontrappen aan de Moreelsebrug te plaatsen. De actiegroep wil schone en milieuvriendelijke mobiliteit om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te bevorderen. De petitie is nu door ruim twaalfduizend mensen ondertekend en ontving veel media-aandacht, van onder andere AD en lokale media.

D66 steunt de petitie en roept zoveel mogelijk Utrechters op om deze te ondertekenen. Koning nam een filmpje op, met daarin oproep om de petitie te ondertekenen. “Wij zijn ontzettend blij met de petitie. Er komt veel aandacht voor de trappen enen het initiatief wordt massaal ondersteund. Twaalfduizend mensen hebben al getekend, dat is ontzettend veel voor een digitale petitie zoals deze. Hierdoor kan er meer druk worden gelegd bij Klépierre. Wij hopen dat Klépierreop een gegeven moment overstag zal gaan.”