Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs, 9 maart, samen met dertig gemeenten en vijf netbeheerders en de twaalf provincies een Green Deal ondertekent. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Met deze deal wordt een eerste stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda. De Rijksoverheid ondersteunt deze deals door zich in te zetten om wet- en regelgeving aan te passen, toe te treden als bemiddelaar tussen organisaties en bedrijven helpen nieuwe markten voor duurzame technologie te exploiteren.

Een goed voorbeeld van de Green Deal is de ‘Flat met Toekomst’ die ervoor zorgt dat iedere bewoner van de flat energieneutraal gaat wonen. Acht woningen zullen worden gerenoveerd tot huizen zonder aardgas. De bewoners mogen er een jaar lang proefwonen. Nieuw Utrechts Peil (NUP) en Mitros zullen gedurende het hele jaar controleren of de woningen echt energieneutraal zijn en of de bewoners er ook prettig wonen. Als uiteindelijk alle resultaten positief zijn, worden er nog veertig andere woningen omgebouwd tot energie neutrale huizen.