Koen Helwegen (24) is een van de initiatiefnemers van een petitie waarin wordt aangedrongen om de treinperrons door middel van trappen vanaf de Moreelsebrug bereikbaar te maken. De perrontrappen waren een onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp. Maar Klèppiere, de eigenaar van Hoog Catharijne, houdt de aanleg hiervan tegen. Deze petitie vormt de aftrap van de campagne Utrecht Fossielvrij. Dit, omdat Utrecht Fossielvrij denkt dat de perrontrappen helpen om Utrecht autovrij te maken. Utrecht Fossielvrij is een actiegroep die de stad Utrecht wil motiveren om voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. ‘De Moreelsebrug mét trappen is een mooi symbool voor een autovrije, duurzame stad’, aldus Koen Helwegen.

Koen Helwegen ergert zich al langer aan het feit dat het niet mogelijk is om vanaf de brug de treinperrons te bereiken. Helwegen is met een aantal mensen de petitie gestart. ‘Het is jammer dat Klèppiere niet mee wil werken. Het bedrijf is van mening dat er dan niet genoeg meer wordt gekocht, waardoor winkeliers niet genoeg omzet maken. Terwijl wij denken dat reizigers toch niks kopen. Reizigers hebben haast en ergeren zich alleen maar aan het feit dat zij moeten omlopen.’, aldus Helwegen

Helwegen, houdt zich al lang bezig met het milieu en met name met het klimaat. Hij studeerde wiskunde, maar hield zich vanaf zijn eerste studiejaar bezig met klimaatmodellen. ‘Sinds ik mij bezig houd met klimaatmodellen, ben ik mij meer en meer gaan realiseren dat we echt een probleem hebben in Nederland. Het gaat niet goed met het milieu. In de loop der jaren is er dan wel meer aandacht voor het milieu, maar er wordt daadwerkelijk nog niets opgelost. Ik wil daar iets aan doen en daarom ben ik bij Utrecht Fossielvrij terecht gekomen’.

Utrecht Fossielvrij is een aftakking van Fossielvrij NL. Fossielvrij NL vindt dat de fossiele bedrijven te rijk en te machtig zijn. Fossielvrij NL roept publieke instellingen, zoals ABP, op om financiële banden met fossiele industrie te verbreken. Waaronder ook het terugtrekken van investeringen in fossiele energie industrie.

De petitie heeft voor veel beweging in Utrecht gezorgd. Regelmatig krijgt de Moreelsebrug aandacht van de pers en komen er artikelen voorbij in het Algemeen Dagblad. Ook een aantal politieke partijen zetten zich in voor Utrecht Fossielvrij. Denk aan SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Helwegen zegt dat ChristenUnie zelfs heeft geroepen om Hoog Catharijne te boycotten. ‘We hopen Klèppiere op een andere manier te kunnen overtuigen van de noodzaak van de perrontrappen’.

In totaal hebben nu ruim elf duizend mensen de petitie ondertekend en dat loopt nog op. Utrecht Fossielvrij is een kleine groep jongeren die bestaat uit studenten en starters op de arbeidsmarkt. De petitie heeft volgens Koen veel positieve reacties opgeleverd. ‘Ik merk dat je met een relatief kleine groep en weinig tijd veel kan bereiken. Daar ben ik enorm trots op’.

Klèppiere heeft tot dusver nog niet gereageerd op de petitie en lijkt te hopen dat de aandacht over de perrontrappen uiteindelijk overwaait. ‘We hopen dat de exploitant van Hoog Catharijne op een gegeven moment gaat beseffen dat het niet slim is ons te negeren. Klèppiere wil tenslotte ook een goede naam houden, als het bedrijf zo doorgaat kan dat wel eens slecht aflopen’.

Helwegen: ‘We blijven actie voeren totdat de trappen er zijn. Een brug met perrontrappen heeft alleen maar voordelen: Het maakt Utrecht toegankelijker, reizigers kunnen het station sneller bereiken en het verdeelt de drukt.’ Utrecht Fossielvrij is niet van plan om het antwoord van Klèppiere af te wachten. Ze gaan op dit moment zoveel mogelijk actie ondernemen ondanks dat Klèppiere zich niet laat horen.

 

 

 

.