Afgelopen zaterdag was in Utrecht de Canal Pride. Vele schepen voeren door de stad om te vieren. “De sfeer was prachtig, het was een mooie feestdag! Een soort koningsdag, maar dan roze”, zo kijkt Mandy Tilleman op deze dag terug, waar PANN ook met een boot. Mandy is bestuurslid van de stichting die vanuit Utrecht werkt aan homo-emancipatie en die jongeren een plek geeft te ontdekken wie of wat ze zijn. Mandy vertelt aan utrechtnoord.hu.nl over hoe haar betrokkenheid ontstond en wat ze precies doen met PANN.

Mandy Tilleman
Foto: Mandy Tilleman

Hoe ben je bij PANN betrokken geraakt?

“Een vriendin van mij zat bij PANN, in het promotieteam. Ze vertelde hoe leuk het was en vooral ook dat het een heel sociaal ding was, naast het vrijwilligerswerk. Ik raakte enthousiast, stuurde een brief en solliciteerde. Op die manier ben ik daar nu drieënhalf jaar geleden bij betrokken geraakt. Ik ben zelf ook in het promotieteam begonnen. PANN heeft fotograven, DJ’s, feestorganisatoren, het bestaat helemaal uit vrijwilligers en die zitten allemaal in teams. Een team organiseert de feesten in Tivoli, een team dat de feesten daarbuiten organiseert, daarnaast een promotieteam, een mediateam, daar is heel veel ruimte in voor vrijwilligers om te schuiven en te groeien. Ik begon bij het promotieteam, het jaar daarna ging ik bij het team media en communicatie als teamleider aan de slag en vanuit daar ben ik in het bestuur gekomen.”

Hoe was het om bij PANN terecht te komen?

“Ja fantastisch! We hebben 60 tot 70 vrijwilligers. De eerste keer ken je de gezichten allemaal nog niet en je weet nog niet zo goed hoe het reilen en zeilen van de stichting is, maar wat PANN voor mij meteen al was en eigenlijk nu nog steeds is: er zijn allemaal mensen die hetzelfde doel hebben en ook echt heel veel tijd en werk steken om een succes te maken van wat PANN onderneemt. Daarnaast laat ook iedereen elkaar in zijn waarde. Totaal geen narigheid, geen buitensluiten, niks kinderachtigs. Leven en laten leven, dat is echt een heel fijne vibe. We proberen nu nieuwe mensen ook altijd meteen echt bij dingen te betrekken en enthousiast te maken. Eigenlijk denkt iedereen daar hetzelfde over, dat is denk ik een van de krachten van PANN.”

PANN is een Utrechtse homo(jongeren)organisatie en heeft sinds 1969 het doel om een bijdrage te leveren aan de integratie en emancipatie van homojongeren in heel Nederland en Utrecht in het bijzonder

Hoe proberen jullie dat doel te bereiken?

“We komen op verschillende manieren tot dat doel. Als je bijvoorbeeld in een feestteam zit, zoals PANNDORA, PANN Utrecht of PANN-on-tour, dan is jou kleine doel om van dat feest een zo’n groot mogelijk succes te maken.”

            PANNDORA is een straight friendly gay feest verspreid door Utrecht in verschillende clubs. PANN Utrecht is elke derde zaterdag van de maand in TivoliVredenburg en PANN-on tour organiseert feesten door heel Nederland.

“Op die feesten komen jongeren die denken; ‘goh, misschien behoor ik tot de groep LHBTI+, misschien ben ik gay, of bischierig.’ Er komen heel veel verschillende soorten mensen met verschillende soorten bedoelingen en om hen een feest te bieden waarin ze dat uit kunnen zoeken op hun eigen manier, dat is eigenlijk het hoofddoel. Een platform bieden voor die jongeren, zodat zij kunnen zijn wie ze zijn, of uit uit kunnen zoeken wie ze zijn.”

“Een deel van de opbrengsten van de feesten gaat naar ons PANN-fonds. Dat is een potje geld waar organisaties of projecten subsidies kunnen aanvragen, wij kijken dan inhoudelijk naar de aanvragen. Hebben zij inderdaad dezelfde doelgroep en doelstellingen als die wij hebben, zetten zij zich in voor hetzelfde doel? Die aanvragen beoordelen we en als zij voldoen, dan komen ze in aanmerking voor een subsidie. Zo hebben we inderdaad naast onze eigen feesten dat maatschappelijke stuk. De Utrecht Canal Pride en Midzomergracht Utrecht hebben we ook gesubsidieerd. De projecten die we steunen lopen uiteen. Het is puur gericht op financiële steun daarbij. De Canal Pride was een prachtig mooi evenement, heel mooi om daarbij te zijn! De sfeer was prachtig, het was een mooie feestdag. Een soort koningsdag, maar dan roze. Dat was echt fenomenaal.”

“Toen dit jaar die twee jongens in Arnhem mishandeld werden omdat ze een stel waren, organiseerde de gemeente Arnhem daar een evenement voor. We hebben daar toen vrijwilligers geboden om dat in goede banen te leiden, maar dat zijn kleinere stukjes. Het hoofddoel van PANN is de tweesplitsing van enerzijds de evenementen te organiseren en anderzijds projecten en organisaties financieel te steunen om datzelfde doel te halen.”

Is de stimulatie van de acceptatie, de LHBTI+ emancipatie, nog nodig?

“Ja, eigenlijk wel. Nederland is een tolerant land, zeker in vergelijking met andere landen. We hebben als gemeenschap echt wel geluk dat we hier wonen en over het algemeen kunnen zijn wie wel willen zijn, maar er zijn in onze optiek nog zo ontzettend veel voorvallen, groot of klein, waaruit blijkt dat op individueel niveau vaak die acceptatie nog ver te zoeken is. Wat ons betreft is het doel nog lang niet bereikt zoals het zou moeten zijn. We merken aan onze bezoekers die toch veelal jongeren zijn, zo tussen de 16 en de 25, dat ook zij nog heel regelmatig nare ervaringen hebben. Niet op onze feesten, maar onder andere hand in hand over straat lopen blijft een ding. Wat ons betreft blijft het nog steeds nodig dat er die feesten zijn die uitstralen dat het daar veilig en goed is. We merken aan de bezoekers dat dat ook is wat ze in PANN aantrekt.”