Afgelopen mei was er een opvallende zaak in het nieuws: een moslima werd gekort op haar uitkering door gemeente Utrecht wegens het weigeren van het afdoen van haar niqab tijdens de werkcursussen. De rechter heeft de gemeente zijn gelijk gegeven, terwijl de dame vond dat het dragen van een niqab tijdens werkcursussen onder de godsdienstvrijheid valt. Hoe kijken andere moslims hiertegen aan, die zelf gematigdere geloofskleding dragen? Studente en moslima Fatiha spreekt hierover en geeft haar visie op dit verhaal.

Fatiha is studente aan de Hogeschool in Utrecht en woont in Overvecht. Zij wil niet herkenbaar zijn, haar achternaam houden we daarom ook achterwege. 

1.Wat geloof jij? Behoor jij tot een bepaalde stroming binnen de islam?
“In de islam zijn er een aantal stromingen. Ik volg de soenisme, hierbij handelen we op de manier hoe de profeet Mohammed  heeft gehandeld.”

Binnen de Islam zijn er verschillende stromingen die zo van elkaar kunnen verschillen dat ze over de ander zeggen dat het niet Islamieten zijn. Het soennisme wordt in verschillende rechtsscholen opgedeeld, die zonder conflicten naast elkaar bestaan. Soennieten volgen de traditie gepasseerd op hun profeet Mohammed. Soennieten vormen de grootste meerderheid in Islamitische landen. In het Westen is zo’n 90% van de moslims soennitisch. Voor soenni’s is de rol van de imam beperkt, hij is niet meer dan iemand die leider is het vrijdagsgebed in  de moskee. Imam’s mogen ook de Koran niet (her)interpreteren
De huidige interpretatie van het dragen van hoofd- en lichaamsbedekking heeft voornamelijk te maken met delen van het lichaam die bedekt moeten worden voor mannen die niet een familielid zijn. De delen die bedekt moeten worden zijn vaag: ‘iets wat beschamend is om naar te kijken’. Dit wordt ook wel ‘awra’ genoemd. De meest voorkomende visie op de awra is dat alleen de handen en het gezicht niet bedekt hoeven te worden. Per stroming, gerechtsschool of imam kan het verschillen wat hiermee wordt bedoelt en hoe streng dit wordt opgevat.
2. Wat vind jij van het dragen van een niqab?
“Het dragen van een nikab moet je eigen keuze zijn. Maar volgens de soenieten is dit niet nodig. Het belangrijkste is dat je lichaam bedekt wordt, de handen en het gezichten mogen geopenbaard worden. “
Uit onderzoeken is gebleken, is dat de niqab een onprettig communicatie gevoel opgewekt, doordat het bij een andere cultuur hoort dan de westerse cultuur. Dus omdat het delen van het gezicht bedekt. 
3. Heb jij ook wel eens het idee dat mensen zo naar jou kijken omdat je een hoofddoek draagt?
“Ja, ik zie vaak mensen op een afkeurende manier staren. Dit komt denk ik door al de vooroordelen die ze hebben of juist het door de bewondering ervan. “
Afgelopen januari stond er in verschillende kranten een artikel waarin een moslima werd gekort op haar uitkering door gemeente Utrecht wegens het dragen van een niqab tijdens de werkcursussen. De rechter heeft bepaald dat de gemeente mag korten op haar uitkering, terwijl zij zich kon beroepen op de godsdienstvrijheid. Zijn belangrijkste motief was dat: “het onbedekte gezicht een belangrijke rol speelt in het contact tussen personen en is essentieel bij het krijgen van werk. De weigering van de betrokkene om haar niqab af te doen verkleint in hoge mate de kans dat zij snel werk vindt”, zei de rechter. 
4. Wat is jou mening hierover? In hoeverre vind jij dit rechtvaardig/ niet rechtvaardig?
“We leven in Nederland waar ieder persoon vrijheid van godsdienst heeft. Ik vind het onrechtvaardig als een joods persoon wel met keppeltje mag werken en wel zijn uitkering krijgt, terwijl een islamitische dat niet krijgt. Maar aan de andere kant zou ik het persoonlijk prettiger vinden als ik iemand zijn gezicht kan zien. Het is een moeilijke situatie vind ik. Ik denk dat ik ook meer zou kijken naar de mate waarin deze persoon zijn best doet en ook wil werken. Kijk ook naar het werk dat zou passen bij een niqab. Er zijn genoeg banen waar geen publieke functie hebt en je collega’s het geen probleem vinden als je een niqab draagt. “
5. Wat is jou advies naar de rechter toe of wat zou je hem graag willen meegeven en wat is het advies dat je aan de dame in kwestie zou willen geven?
“Ik vind het moeilijk om deze vraag te beantwoorden. De vrouw zou ik willen vragen in hoeverre zij een baan belangrijk vindt, hoeveel heeft zij ervoor over om te gaan werken? Volgens de soennieten is het niet verplicht het gezicht te bedekken, zou zij dan een overstap willen maken van niqab naar hijab (hoofddoek)? De rechter zou ik willen adviseren zich aan het grondwet te houden. Vrijheid van godsdienst moet voor iedereen gelijk zijn. Wij zijn één bevolking,   één Nederland. Wij zijn allemaal gelijk.”
6. Stel de rechter had dit besluit genomen over een vrouw met een hoofddoek, wat zou jij er dan van vinden?
Ik zou het onrechtvaardig vinden en kortzichtig. Hij neemt dit besluit dan niet alleen voor deze vrouw maar voor alle moslims van haar stroming. Niet alleen maar haar stroming, maar ook over mensen met een andere godsdienst. Wat als de rechter vervolgens een onrechtvaardig besluit neemt over een andere godsdienst. Waar ligt de grens?”
7. Waar ligt voor jou de grens? Wat voor gevoel wekt dit bij jou op?
“Ik vind dat een ieder moet kunnen aantrekken waar hij/zij zich goed in voelt. Zoals ik al eerder heb aangegeven vind ik het prettiger als ik iemand gezicht kan zien, maar het is de keuze van de ander persoon of hij/zij dat wel wil.”
 
Je bent studente, jong, levendig en ziet er net zo uit als elke andere Nederlander maar dan met een hoofddoek om. Toch wordt er in Nederland door de bevolking, maar voornamelijk door de politiek gepretendeerd dat het zijn van een moslim niet tot de ‘westerse cultuur’ behoort.
8. Wat doet dit met jou als dit wordt gezegd? Heb je als student daar wel eens last van?
“Het is lastig. Vooral omdat veel mensen zich met zulke uitspraken in mee laten trekken. Ik vind het erg treurig dat de maatschappij zo negatief over elke moslim denkt. Ik heb het vorig jaar heel erg moeilijk gehad met het vinden van een stageplek, vanwege me hoofddoek.  Ik ben op een stuk of 6 optiek zaken afgewezen, terwijl er wel plek was. Mij werd dan ook verteld dat als ik het af zou doen, dat ik wel een plekje zou krijgen. Ik heb dit natuurlijk niet geaccepteerd en heb ook duidelijk aangegeven dat ik het heel erg zwak van ze vond. Alles wat ik krijg in dit leven, krijg ik van Allah en niet van hen. Ik ben toen verder gegaan met solliciteren en uiteindelijk kreeg ik een geweldige stage plek. De klanten die keken met bewondering naar me en toonde veel interesse in mijn godsdienst.”
Er is geen een duidelijke aanduiding in de Koran waar staat hoe je lichaam bedekt moet worden, echter is het wel duidelijk dat er iets met sluiering en bedekking gedaan moest en moet worden. Hierdoor kunnen we niet concluderen dat het dragen van een niqab overbodig is, want vrouwen dragen een niqab met godsdienstigheid omdat de vrouwen van de profeet dit ook droegen. In de Koran staan er veel stukken die betrekking hebben tot de vrouw die zich terughoudend moet gedragen tegenover de man. Of het nou wel of niet verplicht volgens de Koran is niet duidelijk te zeggen, maar passages die daarbij belangrijk zijn: Q. 33:59 gaat over het huis van de profeet zelf. Deze passage heeft betrekking tot het feit dat het in die tijd normaal was als je voordat je weg ging van huis iets over hun kleding droegen.  Q. 24:31 waarin voorgeschreven wordt dat ze thuis hun sieraden en boezem zouden bedekken. Q. 33:59 voegt daaraan toe dat er iets over haar kleding naar beneden gehangen moet worden, waarmee het dus ook over het hoofd moet worden getrokken en niet alleen over de schouders. 
 
10. Wat is voor jou de essentie van het dragen van een hoofddoek? In hoeverre verschilt dat van het dragen van een andere geloofsuitingen of zelfs identiteitsuitingen zoals een kruisje, een keppeltje, helemaal in het zwart kleden met gothic uitlatingen of het dragen van een vergiet omdat je in de Kerk van het vliegend spaghettimonster geloofd?
“Ik geloof dat Allah de enige god is en Mohammed (vzmh) zijn boodschapper is. En om zo een goede moslim te zijn, proberen de moslims zoveel mogelijk te handelen als de profeet. De vrouwen van nu nemen als voorbeeld de moslima’s van die tijd. Die droegen een hijab en bedekte hun lichaam. Wij hebben voorbeelden van hoe het moet en dat proberen wij na te doen. Ik vind dat je moet kunnen doen waar je in gelooft en dat je dat ook mag uiten. Het maakt mij helemaal niets uit. Of je nou christelijk, joods, moslim of hindoe bent. Ik heb geen mening erover. Het is jou keus en het is waar jij in gelooft en in die zin verschillen de manieren waarop je dit uit niet veel van elkaar. Daarnaast kan ik daar eigenlijk niks over zeggen omdat ik mij niet genoeg heb verdiept in deze geloven en mensen, iets wat veel mensen ook niet bij moslims doen. Alleen ik vorm er geen mening over.”