De tippelzone aan de Europalaan maakt plaats voor woningen. Het college van B en W heeft een voorstel gedaan om de zone te verplaatsen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie.

De VVD Utrecht vindt de verplaatsing geen goed idee. Vicefractievoorzitter Judith Tielen: ‘’Wij vinden dit een moment om na te gaan waarom je verschillende vormen van prostitutie binnen de gemeentegrenzen organiseert. Er zijn verschillende vormen van prostitutie, want het is een legaal beroep. In Utrecht zijn we weer bezig met het opzetten van raamprostitutie. Het Nieuwe Zandpad moet aan de Einsteindreef in Noord komen. Daarnaast is er clubprostitutie waarvoor we vergunningen verlenen. Deze vergunningen zijn overigens nog niet eens allemaal uitgegeven. Dit zijn redelijk veilige vormen waar vrouwen uit vrije wil dit werk doen, maar bij de tippelzone is dat niet het geval. Dat de zone op de Europalaan weg moet, zijn we het heel erg eens, maar misschien moet je dan gewoon besluiten, zoals omliggende gemeentes hebben gedaan, dat we dit niet meer willen.

De tippelzone is iets waar de gemeente als het ware voor betaalt. Het is iets dat de gemeente niet alleen toelaat, maar waar ook geld, tijd en aandacht in geïnvesteerd wordt. Dan moet je je afvragen: ‘Waarom willen wij dat eigenlijk?’ Het gros van de vrouwen die daar hun werk doen, doen dat niet uit vrije wil. Het zijn verslaafde vrouwen.

Wij als gemeente moeten zorgen dat de vrouwen hun leven in de hand kunnen houden en dat wij niet kunnen zeggen: ‘Wij financieren je werk zodat je je verslaving kan betalen.’ Daar zit volgens mij wel een scheef moraal achter.

Het liefst zien wij al deze vrouwen in een zorgtraject komen om hun verslaving te boven komen. Zo kunnen ze echt een keuze maken voor een beroep dat ze willen uitoefenen. Als prostituee dat beroep is, is dat prima, maar dan kan je raamprostitutie doen. Nu mogen die vrouwen dat niet doen, vanwege hun verslaving. De vrouwen die tippelen en uit Utrecht komen, zitten al in een zorgtraject. Zij worden opgevangen in Leger des Heils locaties en we proberen deze vrouwen weerbaarder te maken.

Bovendien komt een deel van de vrouwen komt niet eens uit Utrecht. Twee derde komt uit andere delen van het land. Het voorstel van de verplaatsing van de tippelzone is erop gericht dat vrouwen die niet regio gebonden zijn, niet mogen tippelen in de Utrechtse tippelzone. De Utrechtse belastingbetaler draait anders ook op voor deze vrouwen. Als deze niet-Utrechtse vrouwen toch willen tippelen, moeten ze bij hun eigen gemeente aankloppen. Dit is overigens niet de enige situatie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen ‘eigen’ regio bewoners en mensen van buiten de regio. Voor de bijstand bijvoorbeeld. Je kan niet als dakloze zonder sociaal netwerk hier aankloppen en geld uit de gemeentekas ontvangen. Daar zijn afspraken over. Daarnaast is het zo dat je een gebruiksvergunning nodig hebt. Voor allerlei bedrijven hebben we dit soort vergunningen. Je kan ook niet overal zomaar een discotheek openen.

Naast de verslaafde vrouwen tippelen travestieten aan de Europalaan. Vaak tippelen zij wel uit vrije wil. Zij zouden in een club of achter de ramen kunnen werken.’’