Sinds afgelopen woensdag zitten Dorotha Grmocinska, Patricia Sheerah Carboni en Amanda Breugem in Buurtwerkkamer TOP om mensen te helpen bij hun financiën. Iedereen is welkom, van mensen met een goed inkomen die door de bomen het bos niet meer zien, tot mensen die geen cent te makken hebben. Elke maandag- en woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 kunnen mensen vrijblijvend even langskomen, want Patricia en Amanda helpen graag de ander. Hierover vertellen ze graag het een en ander aan utrechtnoord.hu.nl.

Ambitie

Patricia: “Ons plan is heel groot: We willen het volgende Leger des Heils van Nederland worden. Wij willen gaan voor de mensen: voor de daklozen, voor voedsel zorgen, we willen eigenlijk alles in één hebben, dat als iemand komt, dat ze een heel hulppakket kunnen krijgen. Het begint financieel, want als je geen geld hebt om te eten, wat moet je dan? Er zijn niet alleen mensen die weinig geld verdienen en schulden hebben die hulp nodig hebben, er zijn ook mensen die gewoon goed geld verdienen, maar toch niet rondkomen. Zij worden bij alle hulpinstanties afgewezen omdat ze een goeie baan hebben, maar wij willen hun ook kunnen helpen. Mensen die veel inkomsten hebben, maar op de een of andere manier toch niet rond kunnen komen, kunnen niet naar de voedselbank, daarvoor verdienen ze teveel. Wij willen hun ook kunnen helpen. We hebben zelf ontzettend veel spullen ook om mensen te helpen. Stel, iemand heeft de deurwaarder aan de deur gehad en zijn meubels zijn weg, dan kunnen wij meubels die we nog hebben uitlenen. Die geven we dan, maar ze blijven officieel van ons, dan kunnen geldeisers ze niet weghalen. Mensen hebben toch zoiets als een koelkast nodig. Naast financieel overzicht, kunnen we de mensen ook dat soort dingen bieden.”

Waarom helpen jullie mensen met geldzaken?
Amanda: “Ja, dat gaat al heel lang terug. We zijn om te beginnen al twintig jaar vriendinnen en hebben in onze studententijd samengewoond. Daar was het al snel duidelijk: we vullen elkaar goed aan in van alles. We hebben zelf ook het nodige meegemaakt qua geldzorgen, van schade en schande wordt je wijs hè.”

Patricia: “We hebben de stichting zelf vier jaar geleden opgezet, samen met Dorotha. We waren betrokken bij een stichting in Rotterdam die vanuit het christelijke geloof vrouwen hielp, maar wij woonden alledrie in Utrecht en besloten daarom hier iets op te gaan zetten. Wij tweeën werken heel goed samen. Ik ben vrij straight to the point, Amanda is wat zachter.”

Amanda: “Ja, ik ben wat zachter inderdaad. Ik probeer mensen op een voorzichtige manier uit te leggen dat als ze ergens op een bepaalde manier mee doorgaan, dat ze dan het risico lopen schulden te krijgen. Patricia gaat daar veel rechter op in, die zegt gewoon: ‘als je hier zo meer doorgaat, dan raak je heel veel kwijt.’ Soms werkt dat wel beter, maar ik ben toch meer van de zachte benadering. Trouwens, soms ben ik ook juist weer harder dan Patricia. Als ik het idee heb dat iemand niet luistert naar ons, of niks leert, dan kan ik wel fel worden. Dat mensen zeggen dat ze zielig zijn, maar wel elk jaar de nieuwste telefoon nemen, dan ben ik even klaar en zeg ik: ‘Ja, dat gaat dus mooi niet door, ga die dingen maar annuleren en verkopen als je nog geholpen wil worden, want het is nu mooi geweest’.”

Schuldhulpverlening

Patricia: “We hebben al heel lange tijd aan schuldhulpverlening gedaan voorheen. Met een andere compagnon hebben we zelf een bedrijf gehad in schuldhulpverlening. Wij, Amanda en ik, zijn daarna daar weer uitgestapt. Die andere gaat nog door, maar wij zijn voor onszelf begonnen. Dat was echt een commercieel bedrijfje, wij wilden liever zonder winstoogmerk de mensen om ons heen helpen. Bij ons is er een hele lage drempel. We willen ook mensen gratis kunnen helpen, dan regelen we wel subsidie van de gemeente, we moeten er alleen nog even achterkomen hoe we dat moeten gaan doen! Een plek als de Buurtwerkkamer kan ons nu in elk geval heel goed helpen met een werkplek, zo kunnen we mensen gaan ontmoeten en naamsbekendheid krijgen. Maar kijk, stel, we helpen iemand die wel een goed inkomen heeft, die moet ons gewoon betalen. Vervolgens maakt die betaling het dan weer mogelijk om andere mensen, die ons niet kunnen betalen, gratis te helpen.”

Het is een christelijke stichting, hoe vertaalt zich dat in jullie werk?

Patricia: “We doen het uit het idee van het geloof. Dat is het belangrijkste. Je geeft iets van jou aan de ander, omdat je dat kan. Wij geven anderen hulp en spullen, want wij kunnen de tijd missen om dat te regelen en we kunnen mensen financieel bijstaan. Dat idee, iets aan de ander geven, dat is heel belangrijk in het geloof. Dat is het niet voor jezelf houdt, maar deelt wat je kan missen. Zoals Jezus het beste van hem aan de wereld gaf, zo nemen gelovigen dat over en geven we allemaal iets van ons aan elkaar en aan de wereld.”